GENG LENSA HIDUP

02 October 2010

MUTIARA HIKMAH...Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw, "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab, "Memberi isteri makan bila kamu makan, memberinya pakaian bila kamu berpakaian, tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. 
(HR. Abu Dawud)

Aku mengagumi seorang mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)


Allah menguji sekelompok mukmin yang menjadi khalifah-khalifah-Nya dan yang memiliki ilmu rohani, agar mereka berdoa kepadanya, di kala mereka berdoa untuk menerima doa mereka, dan kadang-kadang tidak segera diterima, bukan kerana ditolak. Kita mesti menelaah apakah ia telah mengabaikan perintah secara nyata atau tersembunyi, kerena lebih sering ia diuji sebagai hukuman atas dosa-dosa semacam itu.


Segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarNya, ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah S.A.W . Yakni keyakinan mereka bahawa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin, dan ketentuan Allah.


Kesulitan-kesulitan itu sebenarnya akan menguatkan hati,menghapuskan dosa , menghancurkan rasa ujub, dan menguburkan rasa sombong, karena dengan itu semua kita dapat menghidupkan bacaan zikir, dan merupakan upaya untuk menjaga hati dengan bersabar dan berserah diri kepada zat Sang Maha Esa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...